Rifle Paper Co. 花奔圖案手帳月曆

正所謂一年之計在於春,想要好好定立一年嘅目標都要有本靚靚手帳幫吓手先得嘅~美國紙品品牌 Rifle Paper Co. 就以手繪花奔圖案為主,夠哂小清新得嚟又夠靚,用佢哋嘅手帳嚟 mark 嘢都特別開心呀! 呢個品牌除咗有各款文具之外其實亦有家品、飾品等等,喜歡小清新風格嘅你即刻上去睇睇啦~ 立即選..

Continue Reading →