{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
會員優惠

高達$100限時運費回贈!立即登記助你買爆各地清貨季、樂天Super Sale~

19/02/2024

為咗同各位 Buyandship 會員齊齊迎戰 2024 年各地網站大型清貨季及樂天 Super Sale,我哋將再次推出限時運費回贈活動,只要喺 3 月 17 日或之前通過以下表格提供你的 Buyandship 會員編碼以預先登記參加活動,並於 3 月 1 日至 3 月 31 日期間完成之轉運單的總收費重量達指定目標,即可於 4 月獲得高達 $100 運費積分回贈!

限時運費回贈方案

總收費重量回贈總額
滿5磅$20運費
滿10磅$50運費
滿20磅$100運費

活動Q&A:
Q1: 什麼是收費重量?
A1: 以轉運1件貨件,貨件重量為0.3磅之轉運單為例,其收費重量為1磅;以轉運2件貨件,貨件重量合計為2.2磅之轉運單為例,其收費重量為3磅

活動條款及細則:
1. 活動期為 2024 年 3 月 1 日 至 3 月 31 日,收費重量以於活動期內完成之轉運單(「合資格轉運單」)總磅數計算,且會員必需於 2024 年 3 月 17 日或之前完成登記。
2. 本次活動只限 Buyandship 香港區會員參加。
3. 完成轉運單之定義為:於 Buyandship 自提點完成取件之系統紀錄時間 或 於各第三方自提點完成取件之系統紀錄時間 或 送貨上門派送完成之系統紀錄時間 。
4. 每個 Buyandship 帳號只可享有優惠一次且回贈上限為 $100。
5. 運費回贈將於活動完結後 14 個工作天內匯入帳號,有效期限為 30 天。
6. 所有積分不得轉贈至其他會員帳戶及不可兌換現金。
7. Buyandship 將不會就因航空公司或第三方物流公司派遞延誤等因素而導致未能於活動期內完成之轉運單另作補償。
8. 凡參與此活動之會員即同意並接受本條款及細則之約束。
9. Buyandship 擁有最終決定權,並可在不予任何通知下更改本活動之內容和條款及細則。

相關文章