{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

買爆年中折扣季,滿$100運費即享$10回贈!

05/06/2023

為咗同各位 Buyandship 會員齊齊迎戰樂天 Super Sale、美國獨立日折扣季及預計於 7 月開鑼嘅 Amazon 會員日,今個月我哋特別首次推出滿額回贈活動,只要喺 6 月 9 日至 6 月 30 日活動期間建立轉運單#並完成支付總運費滿 $100*,就可以喺 7 月獲得 $10 運費積分回贈!

#選擇送貨服務之轉運單不適用於本次活動
*需扣除以積分支付之運費部分。以積分支付全額運費之轉運單亦不計算在內

活動Q&A:

Q1. $100 運費是以單張轉運單之金額計算嗎?
A1. $100 運費是以活動期內創建並完成支付之所有轉運單的合計總金額計算。假設你於活動期內有 5 張合資格轉運單,每張轉運單之運費為 $24(即總運費為 $24 x 5 = $120)且你並未有使用超過 20 積分支付運費,你仍可獲得回贈。

Q2. 我使用積分支付了轉運單的部分運費,如何知道我是否符合回贈資格?
A2. 假設你的 2 張合資格轉運單總運費為 $240 且你使用了 200 積分作支付運費之用,則在扣除以積分支付的部分後該 2 張合資格轉運單之支付總運費為 $40,尚未符合回贈資格。

活動條款及細則:

 1. 活動期為 2023 年 6 月 9 日 至 6 月 30 日,僅適用於在活動期內創建並完成支付運費之轉運單(「合資格轉運單」)。
 2. 本次活動只限 Buyandship 香港區會員參加。
 3. 運費金額以於活動期內創建之合資格轉運單扣除以積分支付之運費部分後的總金額計算。以積分支付全額運費之轉運單將不計算在內。
 4. 選擇送貨服務之轉運單將不納入於本次活動的合資格轉運單範圍。
 5. 創建轉運單之時間定義為:選擇「自動轉運」之貨件在到達香港倉庫後自動生成之轉運單建立時間或完成合併已選擇「合併集運」貨件之系統紀錄時間。
 6. 完成支付運費時間之定義為:網上完成付款之系統紀錄時間或於 Buyandship 自提點完成付款之系統紀錄時間。
 7. 每個 Buyandship 帳號只可享有優惠一次且回贈上限為 $10。
 8. $10 運費回贈將於活動完結後 7 – 14 個工作天內匯入帳號,有效期限為 30 天。
 9. 所有積分不得轉贈至其他會員帳戶及不可兌換現金。
 10. Buyandship 將不會就因航空公司或第三方物流公司派遞延誤等因素而導致未能於活動期內創建或/及完成支付運費之轉運單另作補償。
 11. 凡參與此活動之會員即同意並接受本條款及細則之約束。
 12. Buyandship 擁有最終決定權,並可在不予任何通知下更改本活動之內容和條款及細則。

相關文章