{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

限時活動 #我的Buyandship開箱日常~分享至IG拎$18運費!

24/05/2023

召集平時愛網購又熱衷於開箱分享的你!趁亡兵紀念日、樂天Super Sale等排住隊準備登場,想喺即將來臨嘅折扣季慳盡運費?只要你於活動期內喺Instagram分享開箱或你嘅Buyandship使用體驗就拎到$18運費~

參加方法

第1步:你的IG帳號必需已設定為「公開」且帳戶需有不少於100位粉絲人數

第2步:追蹤我們的IG帳號 buyandship.goodies

第3步:發佈帖子或限時動態至你的個人檔案,內容需包含(a)於海外網購並經Buyandship轉運回港之戰利品圖片、(b)不少於30字的產品介紹或/及Buyandship使用體驗及(c)加入hashtag #我的buyandship開箱日常 & 標註@buyandship.goodies

第4步:在你成功發佈後,小編將轉發你的帖子或限時動態並標註你的IG帳號。屆時請你DM提交你的以”BS”開首的Buyandship用戶編號,積分將於7-14個工作天內加入至你的帳戶中

💡本次限時IG分享活動屬自願性質,參加者如非公開帳戶,小編將無法得知、瀏覽並轉發「非公開」帳戶所出的帖子/限時動態喔,敬請留意🙏

⚠️ 請注意,你的帖子或限時動態必需包含上述第3步所要求之資訊方會獲得轉發確認。
⚠️ 由於限時動態一般有效期為24小時,若你通過發佈限時動態參加本次活動,敬請避免於週五下午6時後至週日及公眾假期期間發佈,避免小編錯過你的限時動態🙇‍♂️

活動條款及細則

 1. 活動期為2023年5月24日至6月9日,以帖子或限時動態之發佈時間為準
 2. 本活動只適用於Buyandship香港區用戶
 3. 每個Instagram個人檔案及每個Buyandship帳戶於活動期間只能參加一次
 4. 參加活動之Instagram帳戶需有不少於100位粉絲人數
 5. 若帖子未符合活動要求或存在錯誤內容,你同意於活動期內完成修改,否則將不會獲得積分
 6. 參加此活動即代表你同意並允許我們通過包括但不限於Buyandship網站、社交媒體、推廣電郵等渠道中使用及分享你所提交的內容
 7. 積分獎賞將於完成確認後7-14個工作天內加入至你的帳戶中
 8. 經此活動獲得之積分有效期為90天,每1積分等同HK$1
 9. 積分只適用於扣減運費之用,且不可轉讓至其他會員帳戶及不可兌換為現金
 10. 參加此活動即代表你了解並同意受此條款及細則部分所約束
 11. Buyandship保留修改本活動之內容、暫停或取消活動之權利而無需另行通知
 12. 如有任何爭議,Buyandship保留最終決定權

相關文章