{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

【FB Group限時活動】推坑入谷送分樂~拉埋朋友入Group打開世界網購大門,賺高達$30積分抵運費!

13/01/2023

【推坑入谷送分樂】

新春到就要周圍Social,與其獨樂樂不如眾樂樂!大家買得咁開心,不如將呢份喜悅都分享埋比親戚/朋友啦~每次買到好野毒到其他谷友真係好有成功感,快啲邀曬你啲朋友一齊中毒,毒到朋友開心之餘,最重要係有得賺分慳運費!!

#提提你:參加之前記得Save低現有已加入群組嘅朋友數量截圖 (請參考以下手機 或 電腦版合資格截圖例子),截圖會用作計算你喺活動期間成功邀請嘅朋友數量㗎~

【活動詳情】

活動日期:即日起至 27/01/2023 23:59(以提交 Google Form 的時間作準)

如何獲得積分?

成功邀請 10 位 Facebook 朋友入谷,可獲 10 積分;
成功邀請 20 位 Facebook 朋友入谷,可獲 20 積分;
成功邀請 30 位 Facebook 朋友入谷,可獲 30 積分;此為最高積分上限。

如何參加活動?

*需填寫 Google Form,連結在此:https://bns.is/3IJIWLE

1. 提供以 「BS」 開首的 Buyandship 會員編號及與會員編號對應的電郵地址

2. 上載圖片證明:一共需上傳三張 (手機版Facebook) / 兩張 (電腦版Facebook) 螢幕截圖或照片,小編將以此計算及驗證於活動期間成功被你邀請加入群組的朋友數量
– 第一張:開始邀請朋友進入本群組前,所顯示在群組裡的朋友數量
– 第二張:成功邀請朋友進入本群組後,所顯示在群組裡的朋友數量 (電腦版Facebook的截圖或照片需能夠同時顯示你作為本群組成員的 Facebook 帳戶名稱及個人頭像)
– 第三張 (只適用於手機版Facebook):顯示你作為本群組成員的 Facebook 帳戶名稱及個人頭像


例子:若你於活動開始時已有 12 位朋友加入本群組,並於活動截止前增加至 122 位朋友,則你上傳的第一張截圖需清楚顯示 12 位朋友已加入群組、第二張截圖需清楚顯示 122 位朋友已加入群組。)

*若你於截圖時遇到困難,亦可選擇以手機拍攝所需資料並上傳至參加表格。

【任選其一】手機 或 電腦版合資格截圖例子:

提交截圖1: 開始邀請朋友前

當你邀請到足夠的朋友入Group,只需再次截圖證明你的朋友增長已達獲贈積分門檻,再加埋證明你本人身分的截圖便可填寫Google Form贏取積分啦!

提交截圖2: 開始邀請朋友後
提交截圖3: 確認參加者帳號

提交截圖1: 開始邀請朋友前
提交截圖2: 成功邀請朋友後

—————————————–

【活動條款】

1. 每個會員編號只能獲取一次積分

2. 參加者必須填寫 Google Form 提交資料,不能分享截圖到群組及通過線上客服提交。

3. 參加者所提交 Google Form 的全部資料,必須確保是真實及符合活動條款。若全部資料正確會於活動完結後 14 個工作天內存入到參加者之 Buyandship 帳戶。

4. 若參加者提交的資料不完整、真實性存疑或不符合活動條款等,我們將會另行透過電郵作通知,參加者有機會需要補交資料作核對。

5. 若參加者所提交的截圖有任何改圖等不誠實的行為,將不會獲得任何積分且恕不另行通知。

6. 參加者若重複提交 Google Form,將以最後提交的一次計算積分。

7. 活動日期截至27/01/2023 23:59,以提交 Google Form 的時間作準。若超出截止時間才提交,所提交的資料將不被處理。

8. 若參加者輸入了錯誤的會員編號,積分將不會補發。

9. 每 1 積分等同 $1,可用作於扣減貨件運費

10. 經此活動獲取的積分有效期為 45 天

11. 所有積分不得轉贈至其他會員帳戶及不可兌換現金

12. Buyandship 擁有最終決定權,並可在不予任何通知下更改內容。

相關文章