{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

Buyandship 與你闖關!過三關贏大賞

09/09/2019

全靠各位一直以嚟嘅支持,Buyandship 喺今年新增澳洲、意大利以及泰國倉庫,做到 8 倉雲集喇!咁開心當然要回饋一下大家,一齊玩返個有獎遊戲,只要你過到三關就有獎賞獻給你!

只要於活動期間使用合併集運服務,喺美國、英國、日本、韓國、澳洲、意大利、泰國及台灣 8 個海外倉庫當中合併來自 3 個或以上倉庫嘅貨件,並且每個倉庫嘅貨件至少達 1 磅,就可以得到 30 Buyandship 積分回贈!

唔知點先為之合資格?睇埋以下例子啦!

✔️符合資格的合併集運轉運單:

1 件美國貨件 3 件澳洲貨件 1 件意大利貨件

3 磅

0.5 磅 + 0.3 磅 + 0.3 磅 = 1.1 磅

2 磅

❌不符合資格的合併集運轉運單:

1 件美國貨件 3 件澳洲貨件 1 件意大利貨件

3 磅

0.3 磅 + 0.3 磅 + 0.3 磅 = 0.9 磅

2 磅

名額有限,只有首 800 位會員先可以獲得獎賞架咋!立即行動網購兼集單啦!而所贈積分設有 30 日使用限期,收到記得即刻繼續買買買,買勻全世界!

活動條款及細則約束:

.活動推廣期為 2019 年 9 月 9 日至 9 月 30 日 11:59 PM
.用戶必須於活動期間合併集運三個或以上海外倉庫的貨件,每個倉庫付運最少一磅(不設件數限制)方符合參加資格
.中國貨件不適用於是次推廣
.用戶必須於 9 月 30 日或之前合併集運貨件,以轉運單建立時間為準
.每位用戶只可參與是次推廣一次
.此活動只適用於香港用戶
.是次推廣名額為 800 個,名額先到先得,額滿即止
.符合資格的用戶將於推廣期結束後 5 個工作天內收到確認電郵,以確認獲獎資格
.積分奬賞將於推廣期結束後 14 個工作天內自動存入首 800 位合資格的帳戶中
.經此活動所得的積分設有 30 日有效期,逾期作廢
.積分可用於扣減貨件的運費之上(每 1 積分相當於港幣一元)
.所有積分不得轉贈至其他會員帳戶及不可兌換現金
.新會員可同時享有迎新優惠
.除另行註明,此優惠不可與其他優惠同時使用
.一經參與,代表用戶了解並願意遵守活動的條款及細則
.如有任何爭議,Buyandship 將保留最終決定權

相關文章