{{ currentCountryName }} - {{ $languageData.currentLanguageName }}
{{ avatarText }}
其他

英國 Joules Clearance SALE

08/11/2018

香港人可能淨係聽過 Hunter 呢個英國雨褸雨靴品牌,但其實 Joules 同樣都係非常出名,設計同樣有英式典雅氣質,加上做緊 Clearance Sale,仲要大熱必入嘅 Coast Waterproof Jacket 都有優惠低至七折,折實後只係 £64.95(約 HK$650),當然仲有唔少其實秋冬服飾都有優惠啦。

立即選購

相關文章