BuyandShip 新手必睇!一篇看懂集運流程!

BuyandShip 母親節大優惠!註冊即送 HK$38 運費!等等先,送 HK$38 運費即係點?可以點樣用?註冊完又應該點做?相信未經 BuyandShip 網購過嘅朋友仔都會對我哋嘅服務有好多疑問,小編今次就一次過為你哋解開疑團!


想要以比門市低一半嘅價錢買到同樣嘅產品,咁您就一定要學識網購!首先請按右上角註冊成為 BuyandShip 會員,呢個係買平嘢嘅第一步!


註冊成為 BuyandShip 會員可以以 Facebook 帳號或 Google 帳號註冊。


完成註冊程序後即可於會員中心搵到專屬於您嘅海外倉庫地址,拎咗地址就可以開始瘋狂網購喇!


海外倉庫地址一頁就已經有哂各地倉庫地址,喺網店揀完心水貨品,結帳時只要喺送貨地址一欄填上相應國家嘅倉庫地址就 OK!記住記住喺海外網店購物時必須要填上 BS 字頭嘅 User ID,否則就辨認唔到份件係屬於邊個架喇!


俾完錢就要等賣家嘅發貨通知,一般嚟講賣家喺發貨後都會提供一個 Tracking No. 俾你追蹤件貨送到邊度,呢個時候就要上返我哋網站乖乖申報~入到「貨件申報管理」一頁後按藍色嘅「按此申報貨件」。


然後按照以下步驟申報貨件,再揀選貨件轉運模式後就搞掂!亦可參照申報教學影片:http://bit.ly/2AcQBir 只要完成申報程序,貨件就會自動送回香港,期間係唔需要再做任何嘢~貨件到咗香港就會有電郵通知你架喇~


未用過嘅朋友仔可能唔知道「自動轉運」同「合拼集運」嘅分別,小編今次就一次過講埋俾你哋知!


如果你只係喺一間網店買嘢的話,選用「自動轉運」就最適合喇!選擇「自動轉運」並且喺申報貨件時揀埋取件地點,咁貨件到達香港倉庫後就會自動送到您所揀選嘅取件地點,可以取貨時就會收到電郵通知,並唔需要再人手操作任何嘢,所有嘢都幫你自動搞掂!要留意嘅係「自動轉運」只能選擇於 BUYANDSHIP 或 ELINK 自提點取件,並且會自動扣減戶口裡面嘅積分以支付運費。


而選擇「合拼集運」的話將會於貨件到達香港倉庫後收到電郵通知,於多間網店買咗嘢的話就可以使用「合拼集運」,將多件貨件集成一單再選擇取件地點,即使係唔同國家嘅貨件都無問題!(由於收費不同,合拼貨件只限美國、英國、日本及韓國貨件)
假設貨件 A 重量為 1.2 磅,貨件 B 重量為 1.8 磅,如果分開取件將收取 4 磅費用,但「合拼集運」則會收取 1.2 + 1.8 = 3 磅嘅費用,所以買多於一件貨件的話用合拼就會更抵!而「合拼集運」則適用於所有取件地點,所以即使您只係買咗一樣嘢但想用 eLink 自提箱或者第三方自提點取件的話都需要先選擇「合拼集運」。

我哋有超過 100 個取件地點可以選擇,方便香港九龍新界嘅朋友仔!取件地點:http://bit.ly/1GH0BIy


用我哋 BuyandShip 集運貨件就係咁簡單!美國、英國、日本及韓國轉運低至 HK$22 一磅,台灣轉運低至 HK$12 一磅,由即日至 5月 4日註冊即送您 38 積分,相當於 HK$38 運費,夠運 3 磅台灣貨件架喇!咁抵玩,即刻註冊買嘢送俾媽啦~