American Apparel 40% OFF

American Apparel 除咗係美國人氣休閒服裝品牌,仲係以 Made in USA 作為賣點。有別於其他品牌,AA 一直堅持所有產品喺美國生製造,唔會使用血汗工廠同非法原材料,堅持環保,而且一手包辦設計,就係呢一點已經好值得支持。

宜家全網除咗做緊 Sale 之外,額外仲有 40% OFF,平民價格就可以簡單著出潮流嘅味道喇!

40% OFF Code : TAKE40

立即選購:http://bit.ly/2kXNUX4