Whittard 推出新年限量版茶罐

雖然農曆新年係中國嘅傳統節慶,不過外國都一樣有唔少慶祝活動,更加會推出新年特別版商品添架~就好似英國百年茶莊 Whittard 咁就有新年限量版茶罐,罐身以紅色以及金色作為主調,夠哂喜慶!


而新年特別版分別為芒果佛手柑綠茶、荔枝紅茶、熱情果烏龍茶三種,如果係送禮的話仲可以加購新年版紙袋,咁就夠哂體面啦~

立即選購:http://bit.ly/2TLikwY