DJI 航拍機低至七折

玩開航拍嘅朋友都知 DJI 呢個品牌,憑住佢創新能力同品質一直都佔領航拍界地位,喺市場佔有率仲佔 7成咁多添。今次無論你係用家同新手,都係一個入手好機會!官網全網低至七折,最平嘅入門級 Tello 更係低至 HK$619 就可以入手!

Trello 採用四軸八槳非可折疊嘅形式,重量只有大約 80g,續航力為 13 分鐘,飛行距離為 100 米,而用家只需要用智能手機連接 Wi-Fi 就可以操控佢,六百蚊就買到 DJI 絕對係入門之選!

立即選購 🔗 http://bit.ly/2Alw6yA