Alfred 智能櫃取件收費調整

由於各項營運成本真係上漲,我哋懷著緊張嘅心情宣佈,由 2018年 11月 20日起,經 Alfred 智能櫃取件之首磅及續磅收費將由 $22/磅上調至 $24/磅*,而其他取件方式(包括 Buyandship 自提點、eLink 自提點、順豐站、7-Eleven 及優質洗衣)收費將維持不變。

為咗盡可能減低調整收費為各位客官所帶嚟嘅衝擊,小編喺到再特別溫馨提示大家我哋係 11月 8日至 11月 19日期間將會限時推出 4 周年.4 重賞.第二賞:小額積分儲值優惠。平時儲值金額最少都要由 $1,000 起,而喺活動期間只需儲值 $500 都可以享有 4% 嘅積分回贈。

希望各位繼續多多支持,我哋一定會加把勁爭取多啲優惠俾各位補數!

*意指於 2018年 11月 19日 23:59前合併仍然按照舊有收費計算