Chalkboard Paper 黏貼黑板

想俾小朋友喺屋企隨意畫畫?咁就要癡返塊 Chalkboard Paper 喺牆壁上!唔止牆面呀,任何玻璃、門、窗等多種平面都適合,而且書寫效果同真實黑板相同,非常適合小朋友塗鴉。而且容易清洗,只要用水一擦即可。

立即選購 🔗 https://amzn.to/2Qnr0Ie