Walgreens 過百款保健品買一送一

買衫買波鞋你會選擇網購,其實買保健品都一樣可以網購,而且價錢仲要平過喺萬X等連鎖店買架~而且保健品當然係要 Keep 住食,每次平少少,計返一年就慳好多架喇!

而家喺 Walgreens 就有過百款保健品做緊買一送一優惠,好多品牌都有得平,好似 Move Free、Nature’s Bounty、Nature Made 等等,而 Centrum 善存、Caltrate 佳存等品牌亦有第二件半價優惠!

即刻上去睇睇自己需要邊款,趁平入定貨啦~

Walgreens 官網:http://bit.ly/2LFdX7h