PS4 搖控器 自訂款式夠晒型!

呢個 PS4 嘅 Control 真係堅靚,鍾意打機嘅朋友一定要買,死都死去訂,因為同原廠完全唔同,佢加快咗操作,令手掣更靈活更易控制,活動更快!仲可以自選顏色、按鈕,配好、揀好,俾錢就買到,打機一定打得更好,用埋我哋運就最好,個幾星期就收到,暑假打機無難度。

立即選購 🛒 https://scuf.co/2Lf4TBN