Disney 卡通人物地毯

有時喺屋企放吓唔同嘅擺設就會令成個感覺唔同哂,想要實用又得意嘅不妨考慮吓呢幾款 Disney 卡通人物嘅地毯,放喺房門口又得,又或者放喺屋企門口,每日返嚟都有咁得意嘅佢哋迎接你,咩壓力都冇哂呀~

無論係薯蛋頭夫婦定係 Chip & Dale 都一樣咁得意,買哂佢哋返去每個門口都放一張啦!

薯蛋頭夫婦:http://bit.ly/2LD8mL5
三眼仔:http://bit.ly/2IV2URP
Chip&Dale:http://bit.ly/2xl40VQ