Massdrop X BuyandShip 聯乘優惠

上年一推出呢個優惠,就已經有過千個會員拎咗 Massdrop US$10 優惠連結,反應非常熱烈!所以宜家再度加碼!玩法非常簡單,只要成為我們嘅會員,然後喺 Google Form 填上 BuyandShip 會員編號(BSXXXXXX),就會得到優惠連結一條,喺購買 Massdrop 產品時扣減 US$10! ( 即使上年拎過,今次可以再拎架!)

再為大家簡單介紹下 Massdrop 啦!佢哋係一間團購為主嘅公司,但同一般團購唔同,如果購買人數達到某一個數量,就可以用一個更抵嘅價錢「團購」到該產品,所以肯定每個產品都有一定貨量同出貨保證!

取得優惠連結步驟

在 Google Form 上登記您的 BS 會員編號以及電郵

登記後 7-14 個工作天內會以電郵方式收取優惠連結

* 每個會員編號只限參加一次,先到先到,送完即止,不作另行通知(切勿重複登記,否則取消資格。)
** 優惠連結於登記後 7-14 個工作天內經電郵送出
*** Massdrop US$10 優惠最後使用日期為2018年6月30日,逾期無效
**** 禁運品不能運送,如有問題請先與客服聯絡
***** 是次活動僅限香港會員參加(其他地區的會員將不獲發相關優惠連結)