Superdry 低至四三折優惠!

Superdry 嘅優惠繼續進行中!換季無理由唔買返幾件 T-shirt 同短褲架嘛~T-shirt 原價低至 US$34,放入購物車再入 Code 就減至 US$14.63(約 HK$115),短褲折實價則低至 US$18.38(約 HK$144)!

女士們都可以揀吓佢哋嘅牛仔短褲,折實價低至 US$37.13(約 HK$292)!換季係時候喇~

Code:SUPER25
男裝:http://tidd.ly/ac208335
女裝:http://tidd.ly/47c8812c