Campsaver 全場八折優惠!

相信呢幾日大家都已經換哂短衫短褲,不過天文台預測過幾日又會凍返,唔帶定件褸喺身真係好易凍一凍又病架喇~而且好快就到雨季,梗係要買定件防水風褸傍吓身啦!而家 Campsaver 就做緊優惠,正價貨品定係減價貨品都可以有八折優惠!

所以無論你想襯平買返啲厚褸定係想買薄風褸都可以上去睇!記得用 PAYPAL 俾錢呀~

Code:4UTWNTY
Campsaver 官網:http://bit.ly/2Gw67GC