Shoes.com 低至 25 折再有額外 75 折!

雖然新年傳統就話新年期間唔可以買鞋,不過而家唔少年輕一代都百無禁忌,特別係見到咁平又點忍到手呢~而家 Shoes.com 就有低至 25 折優惠,Check Out 輸入優惠碼更加可以再有 75 折!折扣品牌包括 Dr. Martens、Timberland、Clarks、UGG、Vans 等等。Dr. Martens 嘅經典 8 孔 Boots 款折後最平只需 US$59.96(約 HK$469),香港點搵到呢個價呢!

Code:FLASH18
Shoes.com 官網:http://bit.ly/2iXhWL1