Scotch-Brite 黏毛器 5 卷(95-Sheets)限時特價

有養寵物嘅朋友絕對啱用!呢個 Scotch-Brite 黏毛器黏性強,而且唔傷衣物,非常有效去除灰塵毛髮。

如果無寵物咁啱唔啱用?呢個黏毛器亦可以用於清潔傢俬,宜家喺 Amazon 買 5 卷裝仲有限時特價添。

立即選購:http://amzn.to/2GQcmoY