Nano Universe 男裝福袋預售中

之前就介紹過幾個牌子嘅女裝福袋,其實男裝都有部分品牌有推出新年限定嘅福袋架!就好似 Nano Universe 咁,今年同樣有福袋俾各位男士預購。佢哋嘅福袋售價為 ¥15,000,內有 4 件產品,包括 1 件外套。雖然望落比起其他福袋好似冇咁抵,但呢個牌子以質數見稱,平時買件褸都一定過萬 yen 架!所以佢哋嘅福袋一樣都係搶手貨~

即上 Magaseek 預購:http://bit.ly/2ykGRxP

BuyandShip 日本代運服務收費為 HK$24 一磅,並無任何其他手續費,立即睇睇海外轉運流程:https://www.buyandship.today/tutorial/