Dyson V6 Fluffy 勁減至 US$209.99!

Dyson 嘅優惠真係做極都仲有,嚟到今日佢地竟然仲做緊減價,仲唔至減少少添架!🔥而家 V6 Fluffy 係官網做緊優惠,US$209.99(約HK$1640)就買到一部,而且仲可以免費送多 3 個吸頭,真係勁勁勁抵!香港最平都賣緊 HK$2660 仲冇嘢送,而家呢個優惠絕對值得入手架!

**電壓適合香港使用,只需要加轉插便可**

Dyson 官網:http://bit.ly/2AkSfi9