Luisaviaroma 部份產品半價發售!埋單再 8 折

冬天就到啦,女士們係時候買返幾對Boot將自己一對修長美腿顯得更加修長。今日就為女士們帶來一個意大利品牌Luisaviaroma,應該唔洗為大家介紹太多呢間公司,想買名牌又高質素產品可以入去掃貨啦。DOLCE & GABBANA對Boot都有折架,不過就斷碼啦!買完記得寄去英國倉呀,唔好寄錯呀!

立即選購
女裝Boot:http://bit.ly/2zhE0aW
女裝涼鞋:http://bit.ly/2hCmVAj
高踭鞋:http://bit.ly/2yhT1LJ