BuyandShip x 7-Eleven 推廣優惠

由即日起至10月6日去 BuyandShip 國際網購轉運服務網站 登記成為新會員,輸入推廣碼「BNS7ELEVEN」即送 $38 運費,仲可以去指定 7-Eleven 取件!