Afternoon Tea Living 愛麗斯系列

「給愛麗斯,但你卻是愛美斯…」Afternoon Tea Living 全新系列 – ALICE。 貨品包括餐具,野餐用品,生活用品等等!最靚一定係杯碟啦,餐具套裝擺出嚟已經可以當裝飾!

立即選購:http://bit.ly/2tSSXgi