Evapolar 個人隨身冷氣

大汗怕熱人士必備!呢部美國 Evapolar 設計美觀,側面仲有 LED 燈光,外型細細唔佔太大輕間,絕對係夏日必入!而且 Evapolar 唔需要安裝,機背有一個 microUSB 插口,即插即用,比起一般冷氣機更方便使用。

立即選購:http://amzn.to/2tW39F6
有片!Amazon 教學:http://bit.ly/1Urla8f