Facebook 40,000 Like x 新總部第一擊 — 儲值優惠

多謝大家一直以來對 BuyandShip 嘅支持!我哋 Facebook 專頁已經突破咗 40,000 Fans 喇,同時 BuyandShip 總部亦搬到更大嘅辦公室同倉庫!為咗答謝大家嘅支持,我哋繼續提供優質嘅轉運服務之外,亦由即日起推出優惠回饋客戶!

第一擊!儲值優惠:

玩法即係用折扣價買積分,當然儲值金額越多,所獲得嘅積分回贈就會越多啦。而且今次我地仲將指定儲值金額降低至港幣 HK$400 就有積分回贈!

.儲值 HK$400 可獲 40 積分回贈
.儲值 HK$1,000 可獲 140 積分回贈
.儲值 HK$4,000 可獲 800 積分回贈
.儲值 HK$40,000 可獲 10000 積分回贈

舉個例子:活動期間儲值 HK$1,000,連同儲值金額即係總共可獲得 1140 積分。(每一積分相對港幣 $1,用作抵銷運費支出)

儲值詳情請參閱:http://bit.ly/1L1p1Uv

由於過往每次推出儲值優惠都反應非常熱烈,就好似上次雞年儲值優惠,單講儲值 HK$1,000 嘅用戶已經有超過 200 個。所以今次我哋強烈建議客戶,如果你係透過轉帳形式儲值金額,請隨意入多小數點後任何數字,例如你打算儲值 HK$1,000 的話,可以轉帳 HK$1,000.04 或 HK$1,000.77 以便加快及方便我哋核對。

而如你係用現金方式存入嘅話,就唔需要存入小數點後嘅金額。小點數後嘅任何金額我哋唔會以現金或積分方式退回,大家要留意喇。

我哋亦會即將推出第二擊優惠,大家一定要密切留意住我地喇!


活動詳情及細則:

.活動日期由4月26日至4月29日11:59PM
.積分會於核實存款金額後三個工作天內自動加入到會員帳戶中
.積分需要在貨件到達香港前購買,才能用於扣減在該貨件的運費之上
.積分可以用作抵銷運費支出(每一積分相對港幣一元)
.經由此活動購買之積分不設有使用期限
.所有積分不得轉贈至其他會員帳戶及不可兌換現金
.如對活動有任何爭議,本公司將保留最終決定權