G-Shock 女士必入 浪漫櫻花色

再度推介!呢隻 G-Shock 絕對係女士必備!櫻花嘅粉紅色再配個玫瑰金,平時運動型手錶好似都係男生專利,出咗粉紅色以後就可以同男朋友仔情侶錶,冇得佢 Say No!

立即選購:http://amzn.to/2o7GnHg
有片!Amazon 教學:http://bit.ly/1Urla8f