Lazer Bond 三秒修復黏接工具

三秒就得咁神奇?呢支筆造型,容易控制,膠液不沾手,以紫外光照射,快速黏合!固化穩定度強,耐冷耐熱,防水耐用!乾後透明,不影響物品原色!絕對係修補黏貼好幫手!

立即選購:http://amzn.to/2la0vKn
有片!Amazon 教學:http://bit.ly/1Urla8f