Chicco 嬰兒汽車座椅 @ US$69.99

KidFit_Zip_08

KidFit_Zip_06_Wild

KidFit_Zip_04

KidFit_Zip_03

Wild_KidFit_Zip_w_CH_Hi

美國 Chicco 嬰兒汽車座椅限時優惠,由原價 US$129.99 減至 US$69.99(HK$545),絕對係新手爸爸媽媽必備既物品。

頭部同肩部加強放撞設計同擁有 10 段式調較,令小朋友有最舒適既角度。拉鏈設計坐墊可以拆卸用洗衣機清洗,左右各附軟式杯托。裝層座椅墊,小朋友即使坐得耐都唔會過度疲勞。適合 30 – 100 磅既小朋友。

*將產品加入購物車後會自動扣減 US$60*

立即選購:http://bit.ly/2f7aiOP