Urban Outfitters Jean系列 減USD$20

14067785_1042688245845947_2333199353609366643_o

14086292_1042688199179285_9016252020159025655_o

13996246_1042688202512618_8900497713603450870_o

今次真係抵!減USD$20已經等於HKD$160。仲要有好多唔同款式都有,爛牛,窄腳,工人款都有!

男裝就少款式啲啦,不過最平HKD$232都有一條老牛著下,都唔錯呀!