Mr. Clever Coffee Dripper 聰明咖啡濾杯

TB23QIMkpXXXXaWXXXXXXXXXXXX_!!1609681606

TB2JIejfFXXXXaiXpXXXXXXXXXX_!!1609681606

TB2JzKDbVXXXXciXXXXXXXXXXXX-1609681606

TB2bJ6IpXXXXXbPXpXXXXXXXXXX_!!1609681606

TB2d0k5kpXXXXXeXXXXXXXXXXXX_!!1609681606

呢款 Mr. Clever 係一個唔洗經過專業訓練,就可以沖泡出一杯味道唔錯既咖啡濾杯。

濾杯底部既活門作為控制濾出咖啡既開關,只要將濾杯放喺放上,咖啡就會由活門流入咖啡杯,沖泡簡單。呢款設計仲榮獲「台灣精品標誌」,該標誌由台灣經濟部授頒使用。套裝仲附送咖啡豆、量勺、濾紙。有五色選擇。

即上淘寶購買:http://bit.ly/24Nnmr8
立即登入取得 BuyandShip 東莞倉庫地址:http://bit.ly/1JAIUwe