Cole Hann 折上折

1609669_941313745983398_4576230634059437016_n
1913742_941313779316728_1267901010660283589_n
12800188_941313742650065_3518512298137148498_n

上班一族有福了!Cole Hann 折完再6折,比香港真係平超多。

見到紅字再到checkout時入code:EXTRA40 就會再有折。

特別提一提你,我地下星期3月30起改實重。咁買鞋就唔會再計體積上限,只係計返實重!

女裝:http://bit.ly/1SeQxPT
男裝:http://bit.ly/1J5C87z
更多折扣優惠:http://bit.ly/1pIPChf