Old Navy 男女童裝半價

cn10887374

cn10851048

cn10483018

cn10887399

cn10572608

作為 Gap 旗下品牌 Old Navy,質素同用料都有保證啦!

依家官網做緊童裝低至 5 折啊,大量既 t-shirts US$4(HK$30)就有件,當中既男女童裝由 2 歲到 13 歲都著得,連初生 BB 衫都有優惠!

小朋友衫最重要係安全嘛,比起淘寶係美國買有信心好多,媽媽們又係時候出手喇!

Girls : http://oldnvy.me/279V3as
Boys : http://oldnvy.me/1rON5mq
Toddler Girls : http://oldnvy.me/1OdLJvS
Toddler Boys : http://oldnvy.me/1T0OnVU
Baby Girls : http://oldnvy.me/1VRs9In
Baby Boys : http://oldnvy.me/1WXog3A