Design Graniph x Where’s Wally? 日本限定T-Shirts

046000664001_2

038001229200_4

018002123200_7

相信大家對呢個眾裏尋他既主角都唔會陌生!Design Tshirts Store Graniph x Where’s Wally? 就推出多款t-shirts,男裝、女裝、童裝都有,一齊同朋友屋企人一齊著出街啦!仲要只限日本發售架。

購物直通車:http://bit.ly/1SVBPhg
有片!日本樂天教學:http://bit.ly/1Nsbo3p